• minamiyamamomoko

work を更新しました


workに『銀座 歴史散歩地図: 明治・大正・昭和』(草思社)と

『色で巡る日本と世界』(青幻舎)を追加しました。

ともに本文デザインのみです。

『銀座 歴史散歩地図: 明治・大正・昭和』の装幀は平野甲賀さん。

『色で巡る日本と世界』の装幀は石黒潤さん(FRASCO)です。

#news

4回の閲覧

©Minamiyama momoko All right reserved.